Вас вітає на сторінках свого блогу вчитель математики Бурлаченко Олександр Васильович

Програмні засоби

Інформаційні технології у шкільному курсі математики

1.  Розв´язування задач з математики онлайн
 • Рішення визначеного інтеграла
 • Квадратне рівняння
 • Кубічне рівняння
 • Побудова графіків функцій онлайн
 • Побудова графіків функцій з наближенням онлайн
 • Знаходження площі трикутника онлайн сім'ю способами
 • Знаходимо рівняння прямої на площині і в просторі
 • Знайти рівняння площини
 • Обчислення скалярного добутку і косинуса кута між векторами
 • Знаходження модуля векторного добутку векторів
 • Обчислення мішаного добутку векторів
2.    Advanced Grapher
Потужна і проста у використанні програма для побудови графіків та їх аналізу. 
Підтримує побудова графіків функцій виду Y(x), X(y), у полярних координатах, заданих параметричними рівняннями, графіків таблиць, неявних функцій (рівнянь і нерівностей. До 30 графіків в одному вікні. Обчислювальні можливості: регресійний аналіз, знаходження нулів і екстремумів функцій, точок перетину графіків, знаходження похідних, рівнянь дотичних та нормалей, чисельне інтегрування. Велика кількість параметрів графіків і координатної площини. 
Має можливості друку, збереження і копіювання графіків у вигляді малюнків, багатодокументний інтерфейс, що настроюється.
3.    GeoGebra 
https://web.geogebra.org/  - онлайн
GeoGebra — вільно-поширювана (GPL) динамічне геометричне середовище, 
яка дає можливість створювати «живі креслення» для використання в геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля і 
лінійки.
Крім того, у програми присутні багаті можливості роботи з функціями 
(побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів і т. д.) за
 рахунок команд вбудованої мови (яка, до речі, дозволяє керувати і 
геометричними побудовами).
Програма написана Маркусом Хохенвартером на мові Java (відповідно
 працює повільно, але на великій кількості операційних систем). 
Перекладена на 39 мов.
4.        GRAN1
    Програма GRAN1 призначена для графічного аналізу функцій, звідки і походить її назва (GRaphic ANalysis).
Для роботи з програмою необхідно проінсталювати програму на жорсткий диск (вінчестер). При цьому обов’язково слід записати на диск файли gran1.exe і gran1.lng (загальним обсягом близько 1 мегабайта), а також бажано, щоб на диску були наявні файли допомоги gran1.hlp та gran1.cnt (загальним обсягом близько одного мегабайта).
Надалі “вказати ім’я файлу”, “звернутися до послуги” і т.п. буде означати – встановити вказівник імен файлів чи послуг (з використанням клавіш управління курсором чи маніпулятора “мишка”) на потрібне ім’я в переліку файлів, пункт меню чи піктограму, і натиснути клавішу Enter чи ліву клавішу “мишки”.
Після запуску програми на екрані з’явиться зображення. У верхньому рядку екрану знаходиться “головне меню” – перелік “послуг”, до яких можна звернутися в процесі роботи з програмою. При зверненні до деякого пункту головного меню з’являється перелік пунктів (послуг) відповідного підменю.
5.  GRAN-2D
Програма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об’єктів на площині, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 2-Dimension).
Програма функціонує під управлінням операційної системи Windows. Для встановлення програми слід запустити на виконання файл SETUP.EXE з диску дистрибутива (обсягом близько 1.44Мb) та відповісти на всі стандартні запити інсталяторів (вказати шлях встановлення тощо). Після успішного встановлення у вибраній папці буде створено файлGRAN2D.EXE – основна програма, та у додатковій субдиректорії HELP буде створено допоміжні файли допомоги. Надалі при натисненні кнопки Пуск назва програми GRAN-2D з’являтиметься як пункт меню Програми, при зверненні до якого відбуватиметься запуск ППЗ GRAN-2D.
6.      GRAN-3D
      Програма GRAN-3D призначена для графічного аналізу просторових (тривимірних) об’єктів, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 3-Dimension).
Програма функціонує під управлінням операційної системи Windows. Для встановлення програми слід запустити на виконання файл SETUP.EXE з диску дистрибутива (обсягом близько 1.44Мb) та відповісти на всі стандартні запити інсталяторів (вказати шлях встановлення тощо). Після успішного встановлення у вказаному каталозі буде створено файл GRAN3D.EXE – основна програма, та у додатковому підкаталозі HELP буде створено допоміжні файли допомоги. Далі при натисненні кнопки Пуск назва програми GRAN-3D з’являтиметься як пункт меню Програми, при зверненні до якого відбуватиметься запуск ППЗ GRAN-3D.
7.        DG
 Пакет динамічної геометрії DG створено для комп'ютерної підтримки шкільного курсу планіметрії. DG – це інтерактивна середовище для експериментування з геометрії.
Основна ідея DG – дати користувачеві можливість робити на комп'ютері побудови, аналогічні класичним геометричним побудовам «на папері». Однак потім DG дозволяє «оживити» отриманий малюнок, поспостерігати, як він «на льоту» змінюється при переміщенні базових точок мишкою.
Процес побудови здійснюється за допомогою геометричних інструментів. Наприклад, щоб побудувати точку перетину двох вже побудованих фігур, необхідно вибрати інструмент «Точка перетину» і вказати мишкою ці дві фігури на екрані.
Можливості  моделювання геометричних побудов: створення побудов за допомогою комп'ютерних аналогів циркуля та лінійки, дослідження отриманих результатів, проведення вимірювань.
Переваги динамічної геометрії – миттєва зміна всіх залежних побудов і вимірювань при зміні деяких вихідних параметрів.
Створення живих і наочних ілюстрацій, інтерактивних і динамічних навчальних посібників, довідників та експертних систем, використання коментарів, кнопок, підказувань і гіперпосилань.
Організація комп'ютерних експериментів і досліджень, висування і візуальна перевірка гіпотез.

Немає коментарів:

Дописати коментар